Thông Tin Cần Biết

Phản Hồi Khách Hàng

Ông Trần Ngọc Ẩn

Hiện nay có quá nhiều nhà cung cấp phần mềm Nhân Sự - Chấm Công - Tính Lương được quảng cáo trên Google, cộng thêm các cuộc gọi chào hàng của nhân viên marketing ở các công ty về sản phẩm này, nhưng tôi chỉ tin tưởng vào phần mềm eTimeGold (chạy trực tiếp trên nền web) của công ty Đa Năng...
Giám đốc công ty TNHH VietTran.

Đặc Điểm Phần Mềm

eTimeGold hỗ trợ đầy đủ những tính năng quan trọng nhất.

Với hơn 10 Module Quý Công ty đã có trong tay 1 công cụ thật hữu hiệu để quản lý toàn diện về tổ chức - nhân sự- tiền lương của công ty mình.

eTimeGold giúp đưa ra 1 lộ trình công danh đầy đủ cho 1 nhân viên từ khâu tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá 1 cách trung thực và khách quan nhất.

eTimeGold cung cấp đầy đủ tất cả các biểu mẫu đã được chuẩn hóa liên quan toàn bộ đến hoạt động nhân sự trong công ty, giúp cho DN không mất thời gian tạo lập từ đầu.

eTimeGold đưa ra các báo cáo thật chính xác, rõ ràng, đa dạng phục vụ cho mọi yêu cầu của các cấp trong công ty.

eTimeGold cho phép quản lý tất cả các chứng từ trong hệ thống bằng mã chứng từ tự động và luân chuyển chứng từ theo các cấp, phòng ban và theo chức vụ trong công ty tùy vào sự phân quyền của người quản lý.

Hơn thế nữa, eTimeGold còn là 1 công cụ để quản lý luồng công việc trong nội bộ, giúp cho việc phê duyệt, ủy quyền, phân công công việc được thực hiện 1 cách dễ dàng.

eTimeGold dễ dàng mở rộng và tích hợp với hệ thống ERP trong DN.

Doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo phương pháp 360 độ.

Các chức năng này sẽ cung cấp số liệu tham khảo đủ lớn, đủ rộng giúp ích cho các quá trình quyết định về quản trị.

Máy Chấm Công

Share this page