Downloads 3ps.dnd.vn
eTimeGold
Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự
May 2012
Phân hệ: Quản Lý Hợp Đồng Lao Động
Khái Niệm Hợp Đồng Lao Động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) về việc làm có trả công, mà hai bên cam kết với nhau về điều kiện sử dụng lao động và điều kiện lao động, về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động được giao kết theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng không trái với pháp luật và thoả ước lao động tập thể ở những nơi có ký kết thoả ước lao động tập thể.
Một Số Vấn Đề Thường Gặp Trong Quản Lý HĐLĐ
Tổng Quan Về Hợp Đồng Lao Động
Quan hệ lao động trong thị trường là loại quan hệ đặc biệt bởi liên quan mật thiết đến yếu tố con người cần thiết phải có một hình thức pháp lý vừa tạo ra sự lưu thông bình thường, thuận tiện vừa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong quan hệ lao động, hình thức đó chính là hợp đồng lao động(HĐLĐ).
Nhân Tài & Hợp Đồng Lao Động
Xu hướng nhảy việc ngày càng trở nên phổ biến; bên cạnh đó, tác động của những chuyên gia “săn đầu người” cũng góp phần vào sự ra đi của những nhân viên tài năng. Khi những nhân viên này ra đi, DN phải gánh chịu những ảnh hưởng nhất định. Vấn đề giảm thiểu những rủi ro không mong muốn này cũng hết sức quan trọng đối với các DN trong bối cảnh hiện nay.
Quản Lý Hợp Đồng Lao Động
Quản lý hợp đồng lao động giúp doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị nắm bắt được thông tin về hợp đồng một cách chính xác kịp thời. Từ đó, người quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra các kế hoạch và quyết định đúng đắn, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
Chấm dứt Hợp đồng lao động mà cả Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) đều đạt được lợi ích là vấn đề mỗi Doanh nghiệp và NLĐ đều quan tâm. Làm sao để đạt được mục đích đó là việc không đơn giản, đòi hỏi NSDLĐ phải nắm rõ các vấn đề một cách tường tận và vận dụng vào thực tế chuẩn xác.
Share Links:

Facebook Google ZingMe Twitter email More...

  Copyright © 2010 DN Co.,Ltd.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC ĐA NĂNG
www.dnd.vn | phanmemnhansu.dnd.vn
ĐT: (08) 6257 37 67 | 0935 594 780